Personeel

Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u verplicht voor uw personeel een verzekering af te sluiten tegen de lichamelijke letsels opgelopen door een arbeidsongeval of een ongeval op de arbeidsweg. Deze dekking vergoedt de letselschade afhankelijk van de bezoldiging van het slachtoffer en dit bij overlijden, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Collectieve gemeen recht

Met deze verzekering kan u de personen dekken die niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwetgeving, zoals vrijwilligers, bestuurders van vennootschappen, bepaalde medewerkers en zelfs leden van familie.

Groepsverzekering

De groepsverzekering kan voorzien inpensioenopbouw en/of hospitalisatie en/of gewaarborgd inkomen voor uw personeel.
U kan uw personeel belonen met extralegale voordelen die voor hen op sociaal vlak een belangrijke meerwaarde betekenen en tegelijkertijd voor uw bedrijf een interessant alternatief zijn om de loonkosten te beperken.
U kan de groepsverzekering toekennen aan bepaalde categorieën medewerkers of aan alle medewerkers.

Individuele Pensioentoezegging

Met de individuele pensioentoezegging kan voor bepaalde medewerkers een pensioenopbouw voorzien. De pensioenopbouw dient steeds te voldoen aan de wettelijke 80% regel.