De bescherming van uw bedrijfsgoederen

U kan de verschillende aspecten van uw bedrijf beschermen in een gespecialiseerde pakketpolis met volgende mogelijke dekkingen:

Brand

De dekking brand vergoedt schade veroorzaakt door brand, ontploffing, implosie, rook, roet, bliksem, storm, hagel, sneeuwdruk, schade door water en minerale olie, glasbreuk, …

Diefstal

De dekkingen diefstal en vandalisme verzekeren tegen de verdwijning of beschadiging van de inhoud die in het gebouw opgeslagen wordt.

All-in informatie bureautica elektronica

Deze dekking beschermt het materieel tegen alle onvoorziene en plotse schade en ook tegen diefstal. Zij dekt het vaste en draagbare informaticamaterieel, het vaste bureauticamaterieel en de vaste eelektronische installaties van het gebouw.

Machinegebruik

Machinebreuk dekt het bedrijfsmaterieel, d.w.z. de machines, de elektrische, elektronische en mechanische toestellen en installaties en vergoedt de onvoorzienbare en plotse schade aan het verzekerde materieel.