ZORG verzekering

U bent nog actief, onafhankelijk van anderen en in goede gezondheid?

Niemand weet echter wat morgen te bieden heeft. Het is best mogelijk dat u vroeg of laat, ongeacht uw leeftijd, door een ziekte of door een ongeval, hulp nodig heeft bij de handelingen van het dagelijkse leven (eten, wassen, aankleden, poetshulp, …).

Dankzij de aanvullende Zorgverzekering, geniet u een dagvergoeding bovenop de wettelijke zorgkas, die u kan aanwenden in alle vrijheid en zoals u het best uitkomt (*).

Daar de wettelijke Zorgkas enkel een beperkte tegemoetkoming verleent aan de zwaar zorgbehoevenden, is een aanvullende zorgverzekering een must voor jong en oud.

U kan uw formule vrij kiezen in functie van uw gewenste zorg en uw budget.

HOSPITALISATIE verzekering

De medische wetenschap verricht wonderen, maar nieuwe technologieën kosten handenvol geld.
Dankzij de hospitalisatieverzekering kan u op beide oren slapen wanneer u in het ziekenhuis moet worden opgenomen :

  • geen financiële aderlating als u uw hospitalisatiefactuur moet betalen
  • geen voorschotten te betalen bij gebruik van uw hospitalisatiekaart
  • alle medische kosten worden door de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald
    wereldwijde dekking (*)
  • voor- en nabehandelingskosten (consultaties, kiné, apotheek, …)
  • vergoeding van medische kosten van zware ziekten (kanker, diabetes, Alzheimer, …) zelfs zonder hospitalisatie
    verschillende formules mogelijk volgens ieders budget
  • ook als u een groepsverzekering bij uw werkgever geniet kan u nu reeds een wachtpolis aangaan waarbij uw huidige leeftijd vastgeklikt wordt en u later een groot tariefvoordeel geniet bij de beëindiging van de groepsverzekering

(*) afhankelijk van de gekozen formule