B.A. Privéleven

De Familiale verzekering is niet verplicht in België maar zou bij iedereen deel moeten uitmaken van de basisverzekeringen.

Deze verzekering vergoedt lichamelijke en/of materiële schade die wordt toegebracht aan derden door iemand van het gezin. Dus u wordt beschermd tegen de mogelijke financiële gevolgen hiervan.

Schade aan derden kan het gevolg zijn van (onvrijwillige) fouten of tekortkomingen of nalatigheden van een gezinslid.

  • Uw kind rijdt met de fiets tegen een geparkeerde auto en beschadigt deze …wie zal dat betalen ?
  • Uw hond loopt plots de straat op, verschrikt een fietser die valt en zich verwondt … wie zal dat betalen ?
  • U snoeit een boom in uw tuin en de vallende takken beschadigen de serre van uw buur … wie zal dat betalen ?

Uw verzekering B.A. privé leven zal de schadelijders vergoeden, enkel de vrijstelling is te uwen laste (249,68 EUR op 06/2016, wordt geïndexeerd volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen).