Waarom pensioensparen ?

Als u in het kader van het pensioensparen elk jaar een bedrag opzij legt, dan kunt u zo op lange termijn een aanvulling op uw wettelijk pensioen bijeensparen. Bovendien krijgt u jaarlijks, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvermindering van 30 % op het gestorte bedrag.

Tussen welke pensioenspaarformules kan u kiezen ?

  1. Kiest u voor een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij, dan kent u op voorhand het jaarlijks minimumrendement. Daarnaast maakt u kans op een winstbonus maar die hangt af van de beleggingsresultaten van de verzekeraar.
  2. Kiest u voor een pensioenspaarrekening (bv. een pensioenspaarfonds bij een bank), dan krijgt u geen gegarandeerd minimumrendement. Zo’n fonds belegt immers in aandelen en obligaties en zijn winst hangt af van de beursevolutie. Op het einde van elk jaar wordt de balans opgemaakt.

De keuze voor het ene of het andere product hangt af van verschillende factoren zoals uw leeftijd en uw risicoprofiel.

Wat is het maximaal bedrag van de jaarlijkse stortingen ?

Tot 2018 is dit 940 EUR.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op de belastingvermindering voor pensioensparen?

Uw betalingen voor het pensioensparen komen voor belastingvermindering in aanmerking als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • u bent een Belgische rijksinwoner of een inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte op het moment dat u het contract afsluit
  • u bent minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud op het moment dat u het contract afsluit
  • de spaarrekening of de spaarverzekering heeft een looptijd van ten minste 10 jaar in het contract is vermeld dat:
    • u bij leven de begunstigde bent
    • bij uw overlijden uw erfgenamen (= uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad) de begunstigden zijn. (Als het contract dient als schuld-saldo voor een lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden : voor het deel van het kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening de erfgenamen die de volle eigendom of het vruchtgebruik van het onroerend goed krijgen na uw overlijden de begunstigden zijn EN voor de rest van het kapitaal uw erfgenamen (=uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad) de begunstigden zijn)

Waarom Lange termijn sparen ?

Wat is lange termijn sparen?

Sparen voor lange termijn, zo eenvoudig is lange termijn sparen te verklaren. In principe spaart u, net zoals bij pensioensparen, voor wanneer u op pensioen gaat. En ook hier geeft de fiscus u een mooi voordeel in de vorm van belastingsvermindering. Een zaak waar u echter wel rekening mee moet houden is dat de rubriek (1353/2353) waar u lange termijn sparen moet invullen ook dient voor de aftrek voor de kapitaalsaflossingen van een woningkrediet. Heeft u dus een hypothecair krediet, dan zou het kunnen dat uw fiscale korf hiermee al voldoende gevuld is en u geen ruimte meer heeft om aan lange termijn sparen te doen.

Hoe werkt lange termijn sparen?

Net zoals bij pensioensparen dient u minimaal 18 jaar te zijn en moet u onderhevig zijn aan de Belgische personenbelasting om in aanmerking te komen voor fiscale aftrek van lange termijn sparen.
Jaarlijks kan u een bepaald bedrag sparen (voor het fiscale grensbedrag van dit jaar, kijk onderaan). Dit bedrag is afhankelijk van uw beroepsinkomsten en mag u ingeven op uw belastingsbrief. Vervolgens zal de fiscus u, net zoals bij pensioensparen, een belastingsvoordeel van 30 procent toekennen op dit bedrag.

Een verschil met pensioensparen is dat er bij langetermijnsparen slechts één formule bestaat, langetermijnsparen via een verzekeringscontract. De verzekeringsmaatschappij waarbij u aan langetermijnsparen doet verzekert u dan van een minimumopbrengst voor uw stortingen. Deze minimumrente wordt meestal aangevuld met een variabele rentebonus of winstdeelname, die echter niet gegarandeerd is.

Wat brengt lange termijn sparen op?

De opbrengst van lange termijn sparen kan min of meer op voorhand worden uitgerekend. De meeste verzekeringsmaatschappijen werken met een gegarandeerde interest en een niet gegarandeerde winstdeelname. De interesten die u jaarlijks opstrijkt in uw contract brengen op hun beurt ook weer interesten op (kapitalisatie).

Daarnaast is het fiscale voordeel dé reden om aan langetermijnsparen te doen. Net zoals bij pensioensparen geniet u van een belastingsvermindering van 30 procent op het gespaarde bedrag. Zoals u merkt is dit ook een fiscaal zeer interessante vorm van pensioenopbouw.

Wanneer krijg ik mijn geld terug?

Het antwoord op deze vraag is identiek aan het antwoord bij pensioensparen. De bedragen die u spaart in uw contract lange termijn sparen, blijven vaststaan tot uw pensioen.

Voortijdig opvragen van uw gespaarde centen is mogelijk, maar niet aan te raden. U dient dan immers al het fiscale voordeel terug te betalen aan de fiscus. Het jaar van uw 60ste verjaardag wordt de eindbelasting geheven, de bedragen die u nadien spaart zijn belastingvrij.

Lange termijn sparen na uw 65ste verjaardag?

Ook na uw 65ste kan u nog aan lange termijn sparen doen, in tegenstelling tot bij pensioensparen waar dit niet mogelijk is. Belangrijk is dat u een contract lange termijn sparen aangaat vóór uw 65ste verjaardag. Het contract moet dan ten minste 10 jaar lopen. Daarnaast moet u ook opletten dat het bedrag wat u het eerste jaar stort hoog genoeg is, de jaren nadien kan u immers niet meer sparen dan het eerste jaar. Uiteindelijk wordt na 10 jaar de eindbelasting afgehouden.